Dr. Öğr. Üyesi ESRA TINMAZ KÖSE NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ESRA TINMAZ KÖSE

T: (0282) 250 2357

M etinmaz@nku.edu.tr

W etinmaz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Çevre Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENST.
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTES,
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENST.
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2002
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ÇORLU MÜH.FAK.
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜH.
Öğrenim Yılları: 1998
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-2010
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-2009
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-2009
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1999-2006
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Katı ve Tehlikeli Atıklar
Atık Yönetimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AKYILDIZ A., TINMAZ KÖSE E., YILDIZ A., Compressive strength and heavy metal leaching of concrete containing medical waste incineration ash, Construction and Building Material, vol. 138, pp. 326-332, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. YILDIZ A., öztaş m., KARAKAYA N., EVRENDİLEK F., AKYILDIZ A., AĞIRGAN A. Ö., TINMAZ KÖSE E., ŞİŞMAN C. B., KAYKIOĞLU G., ÇELİK S. Ö., Novel Uses of Red Mud in Textıle Wastewater Treatment Dyeıng and Concrete Production, Environmental Engineering and Management Journal, vol. 14, pp. 1171-1181, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. TINMAZ KÖSE E., YILDIZ A., AKYILDIZ A., Recycling of coal ash as a building material via a stabilization solidification method, Globalnest Journal, vol. 15, pp. 485-493, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. YILDIZ A., AKYILDIZ A., TINMAZ KÖSE E., Recycling of Red Mud as a Building Material Via a Stabilization Solidification Method, Asian Journal Of Chemistry, vol. 25, pp. 266-270, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. TINMAZ KÖSE E., Özkan A., Akpınar A., Aircraft Originated Air Pollution In The Example of Corlu Airport, Journal of Environmental Protection and Ecology., vol. 3, pp. 274-281, 2002.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. TINMAZ KÖSE E., UYSAL F. F., Akpınar A., Waste Managemet in the Example of Corlu Airport 3 2 274 281, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 3, pp. 274-281, 2002.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TINMAZ KÖSE E., Trakya Bölgesinde Hayvan Gübrelerinin Biyogaz Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi ve Sayısal Haritaların Oluşturulması, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 23, ss. 762-772, 2017.
Özgün Makale ULAKBİM
2. TINMAZ KÖSE E., AKYILDIZ A., Kırmızı Çamurun Çimento Bazlı Solidifikasyon/Stabilizasyonu: Ağır Metallerin Sızma Özellikleri, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2016.
Özgün Makale
3. KARAKAYA N., TINMAZ KÖSE E., ASLAN R. G., Evsel Katı Atık Yönetiminin Maliyeti Bolu İli Örneği, Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. , Karakaya, N., Tınmaz Köse, E., Aslan, R. G.. Evsel Katı Atık Yönetiminin Maliyeti: Bolu İli Örneği, Sigma, cilt 3, ss. 126-131, 2011.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. TINMAZ KÖSE E., DEMİR İ., Atık Boyutunun ve Karakterizasyonunun Havalandırmalı Bioreaktörlerde Atık Stabilizasyonuna Etkisi, İTÜ Dergisi/d-Mühendislik, cilt 8, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. , Tınmaz E., Demir İ.. Atık Boyutunun ve Karakterizasyonunun Havalandırmalı Bioreaktörlerde Atık Stabilizasyonuna Etkisi, İTÜ Dergisi/d-Mühendislik, cilt 8, 2009.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. TINMAZ KÖSE E., DEMİR İ., Research on Solid Waste Management System To Improve Existing Situation in Çorlu Town of Turkey, Waste Management, cilt 26, ss. 307-314, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. UYSAL F. F., TINMAZ KÖSE E., Medical Waste Management in Trachea Region of Turkey Suggested Remedial Action, Waste Management Research,, cilt 22, ss. 403-407, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. TINMAZ KÖSE E., AKYILDIZ A., Kırmızı Çamurun Çimento Bazlı Solidifikasyon/Stabilizasyonu: Ağır Metallerin Sızma Özellikleri, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi.
Özgün Makale SCI-Expanded
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Tınmaz Köse E., Yıldız A., Akyıldız A. . Recycling of coal ash as a building material via a stabilization/solidification method, Globalnest Journal, cilt 15, ss. 485-493, 2013.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Yıldız, A., Akyıldız, A., Tınmaz Köse, E.,. Recycling of Red Mud as a Building Material Via a Stabilization/Solidification Method, Asian Journal Of Chemistry, cilt 25, ss. 266-270, 2013.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. TINMAZ KÖSE E., Evsel Katı Atık Yönetimi Değerlendirme ve Bertaraf Alternatifleri, Sağlık Çevre Kültürü Dergisi, ZTBB Süreli Yayını, cilt 6, 2012.
Özgün Makale
4. , Tınmaz, E., Demir, İ.. Research on Solid Waste Management System: To Improve Existing Situation in Çorlu Town of Turkey, Waste Management, cilt 26, ss. 307-314, 2006.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , Uysal, F., Tınmaz, E.. Medical Waste Management in Trachea Region of Turkey: Suggested Remedial Action, Waste Management Research, cilt 22, ss. 403-407, 2004.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , Tınmaz, E., Ozkan, A., Akpinar, A.. Aircraft Originated Air Pollution In The Example of Corlu Airport, Journal of Environmental Protection and Ecology, cilt 3, ss. 274-281, 2002.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , Tınmaz, E., Uysal, F. And Akpinar, A.. Waste Managemet in the Example of Corlu Airport, Journal of Environmental Protection and Ecology, cilt 3, ss. 274-281, 2002.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. TINMAZ KÖSE E., ÖNGEN A., Urban Groundwater Management and Sustainability, IV. Earth and Environmental Sciences, Bölüm: Risks Posed By Unsanitary Landfill Leachate to Groundwater Quality: Çorlu (Trakya), Turkey, Yayın Yeri: NATO Sicence Series, 2004.
Bilimsel Kitap
2. ÖNGEN A., TINMAZ KÖSE E., Urban Groundwater Management and Sustainability, NATO Sicence Series, IV. Earth and Environmental Sciences, Bölüm: Urban Groundwater Management and Sustainability, IV. Earth and Environmental Sciences, Yayın Yeri: NATO Sicence Series, 2004.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TINMAZ KÖSE E., AKYILDIZ A., Solidification/Stabilization Technology as a Waste Disposal Method, International Scientific Conference UNITECK’xx17 (17.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri
2. AKYILDIZ A., TINMAZ KÖSE E., Waste Materials In Concrete, International Scientific Conference UNITECH’17 (17.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri
3. TINMAZ KÖSE E., ÇELİK S. Ö., Biogas Production Potential in Turkey, 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in The Mediterranean Region (04.10.2017-06.10.2017).
Özet bildiri
4. TINMAZ KÖSE E., ÇELEN S., ÇELİK S. Ö., Akın G., AKYILDIZ A., Effect of Conventional and Microwave Heating on Drying pg Drilling Sludge, International Symposium on Mining and Environment ISME2017 (27.09.2017-29.09.2017).
Tam metin bildiri
5. ÇELİK S. Ö., TINMAZ KÖSE E., Rehabilitation of Metal Contaminated Lands With Hyperaccumalator Plants, International Symposium on Mining and Environment ISME2017 (27.09.2017-29.09.2017).
Tam metin bildiri
6. TINMAZ KÖSE E., Doğan N. B., Characterization of Sea Surface Wastes: Marmara Sea Example, XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017 (12.09.2017-15.09.2017).
Özet bildiri
7. TINMAZ KÖSE E., Yaydırgan T., Construction Demolition Wastes Occurring from Urban Renewal Studies: Tekirdağ Province Example, XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017 (12.09.2017-15.09.2017).
Özet bildiri
8. TINMAZ KÖSE E., Engin E., Technologies and used in the treatment of contaminated soils with hydrocarbons and application examples, Eurosoil İstanbul 2016 (16.10.2016-21.10.2016).
Özet bildiri
9. DEMİR İ., SOYSAL Y., TINMAZ KÖSE E., A Calculation Method For Determination Of Household Solid Waste Tariffs, 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (28.09.2016-02.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
10. UYSAL F. F., YILMAZ M., TINMAZ KÖSE E., Factors Effecting on Profession Choise and Profession Expectations of Enviromental Engineering Students, International Conference on the Changing World and Social research I, ICWSR’2015-Vienna (25.08.2015-28.08.2015).
Özet bildiri
11. KARAKAYA N., TINMAZ KÖSE E., YILDIZ A., Red Mud as Sludge Conditioner, 4th European Conference on Sludge Management, ECSM-2014 (26.05.2014-27.05.2014).
Tam metin bildiri
12. TINMAZ KÖSE E., YILDIZ A., The Investigate of the Mixture of Different Ash and Mud Used as a Building Material Construction, VI. Uluslararası Sinan Sempozyumu (01.01.2010-01.01.2010).
Tam metin bildiri
13. UYSAL F. F., TINMAZ KÖSE E., Evaluation and Analysis of Traffic Noise From the Main Roads in Trakya Region of Turkey, Proceedings of Urban Transport and The Environmental in The 21st Century (01.01.2005-02.01.2005).
Tam metin bildiri
14. UYSAL F. F., TINMAZ KÖSE E., Non-governmental Organizations in Turkey, III.International Sysmposium on Management in the Non-Profit Sector (01.01.2005-02.01.2005).
Tam metin bildiri
15. UYSAL F. F., TINMAZ KÖSE E., GÜNEŞ Y., Two SEM’s from Textile Industry and Experiences with Environmental Management in Türkiye, The Third International Conference, Ecological Chemistry (01.01.2005-02.01.2005).
Tam metin bildiri
16. UYSAL F. F., TINMAZ KÖSE E., YILDIZ TÖRE G., Medical Waste Management and the Recommendations for the Improvment of Present Status in the Example of Tekirdag Province, 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (01.01.2003-02.01.2003).
Tam metin bildiri
17. TINMAZ KÖSE E., ARMAĞAN B., Strategical Planning For Leachate Management In Developing Countries, 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (01.01.2003-02.01.2003).
Tam metin bildiri
18. UYSAL F. F., YILDIZ TÖRE G., TINMAZ K. E., albayrak s., Survey of Sensitivity of People for Environmental Problems in Trachea Region of Türkiye, 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (01.01.2003-02.01.2003).
Tam metin bildiri
19. TINMAZ KÖSE E., ÇELİK S. Ö., ORDU Ş., KAYKIOĞLU G., Environmental Assesment of Unsanitary Landfills in Çorlu Town, 3rd International Conferance on Ecological Protection of the Planet Earth.
Tam metin bildiri
20. ORDU Ş., KAYKIOĞLU G., TINMAZ KÖSE E., UYSAL F. F., Reclamation and Reuse of Industrial Waste Water, International Symposium Water for Development Worldwide Organized by Republic of Turkey-Ministry of Energy and Natural Resources General Directorate of State Hydraulic Works.
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. UYSAL F. F., YILMAZ M., TINMAZ KÖSE E., Çevre Mühendisliği Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Etkili Olan Faktörler ve Mesleki İdealleri, 3. ULUSAL ÇEVRE KONGRESİ (24.09.2016-28.09.2016).
Özet bildiri
2. UYSAL F. F., TINMAZ KÖSE E., özbil ö., Oto Tamir Atölyelerinde Atık Yönetimi, 7.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY’2015 (14.10.2015-16.10.2015).
Tam metin bildiri
3. KARAKAYA N., çelik d., akbıyık h., ersöz e., TINMAZ K. E., YILDIZ A., Kırmızı Çamurun Endüstriyel Atıksu Arıtımında Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, 1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı (06.10.2012-09.10.2012).
Tam metin bildiri
4. KARAKAYA N., TINMAZ KÖSE E., aslan r., Evsel Katı Atık Yönetiminin Maliyeti: Bolu İli Örneği, TÜRKAY 2009 Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu (15.06.2009-17.06.2009).
Tam metin bildiri
5. TINMAZ KÖSE E., KAYKIOĞLU G., ORDU Ş., Ergene Havzasındaki Çevresel Sorunların ve Endüstriyel Faaliyetlerin Su Kirliliği Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu 5 (ÇEVKOS 5) (01.01.2006-02.01.2006).
Tam metin bildiri
6. TINMAZ KÖSE E., DEMİR İ., Aerobik Depolama Yönteminin Uygulanma Esaslari Ve Uygulamadan Bazi Örnekler, III. Ulusal Katı Atık Kongresi UKAK 2005 (01.01.2005-02.01.2005).
Tam metin bildiri
7. ÇELİK S. Ö., KAYKIOĞLU G., TINMAZ KÖSE E., ORDU Ş., Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Çamurlarinin Bertaraf Alternatiflerinin Değerlendirilmesi, III. Ulusal Katı Atık Kongresi UKAK 2005 (01.01.2005-02.01.2005).
Tam metin bildiri
8. UYSAL F. F., TINMAZ KÖSE E., ÇELİK S. Ö., Kimya Sanayinde Lojistik ve Nakliye, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi (05.07.2004-09.07.2004).
Tam metin bildiri
9. UYSAL F. F., TINMAZ KÖSE E., ÇELİK S. Ö., Eko-Endüstriyel Parklar, III.GAP ve Sanayi Kongresi (01.01.2003-02.01.2003).
Tam metin bildiri
10. UYSAL F. F., ÇELİK S. Ö., TINMAZ KÖSE E., Kobi’lerde Çevre Yönetim Sistemlerinin Uygulaması, Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV (01.01.2003-02.01.2003).
Tam metin bildiri
11. TINMAZ KÖSE E., ÇELİK S. Ö., DEMİR İ., UYSAL F. F., Trakya Bölgesi İçin Katı Atıkların Geri Kazanımının İncelenmesi, II. Ulusal Katı Atık Kongresi UKAK 2003 (01.01.2003-02.01.2003).
Tam metin bildiri
12. TINMAZ KÖSE E., özkan a., Çorlu İlçesi Örneğinde Okullar ve Hastanelerdeki Gürültü Kirliliği ve Yönetimi, IV. Mimarlık Mühendislik Fakültesi Sempozyumu (09.09.2002-11.09.2002).
Tam metin bildiri
13. TINMAZ KÖSE E., DEMİR İ., Evsel Katı Atıkların Geri Kazanımı Ve Çorlu Örneği, IV. Mimarlık Mühendislik Fakültesi Sempozyumu (09.09.2002-11.09.2002).
Tam metin bildiri
14. TINMAZ KÖSE E., Trakya Bölgesindeki Mevcut Katı Atık Yönetimi, IV. Mimarlık Mühendislik Fakültesi Sempozyumu (09.09.2002-11.09.2002).
Tam metin bildiri
15. YILDIZ TÖRE G., TINMAZ KÖSE E., özkan a., ÇELİK S. Ö., Çorlu İlçesi Düzensiz Katı Atık Depolama Alanından Oluşan Sızıntı Sularının Karakterizasyonu, Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu ve Sergisi (25.04.2001-27.04.2001).
Tam metin bildiri
16. UYSAL F. F., TINMAZ KÖSE E., Tekirdağ İli Tıbbi Atık Yönetimi, I. Ulusal Katı Atık Kongresi (25.04.2001-27.04.2001).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. WASTE MANAGEMENT, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Waste Management, Hakemlik Sayısı:12.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. The 2017 International Conference on Water Resource and Environment, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Bildiri Kitabı
4. Waste Management, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. WASTE MANAGEMENT, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
6. Tübav Bilim Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Ulusal Projeler
1. Hidrokarbon Sondaj Atık Çamurunun Arıtımı, Geri Kazanımı Ve İnşaat Sektöründe Tekrar Kullanımı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 02.05.2017-19.12.2017.
2. ERGENE HAVZASI ARITMA ÇAMURU YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI PROJESİ, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 04.03.2015-04.03.2016.
3. Kırmızı Çamurun Bertarafı Amacı Ile İnşaat Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 10.03.2013-23.02.2016.
4. Köşe Bucak Börtü Böcek, TÜBİTAK PROJESİ, Uzman, 15.06.2011-15.10.2011.
5. Tekstil Endüstrisinde Atıksularının Arıtımında Kırmızı Çamurun Koagülant Olarak Değerlendirilmesi ve Elde Edilen Katı ve Sıvı Atıkların Tekrar Kullanılabilirliği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2011-01.01.2012.
6. Biyoreaktör Depolama Alanlarında Çamur İlavesinin Atık Stabilizasyonuna Etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.04.2009-01.04.2010.
7. Farklı Kül ve Çamur Numunelerinin Bertarafı Amacı ile İnşaat Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.09.2008-15.09.2009.
8. İstanbul İli Katı Atıklarının Bertarafı İçin Düzenli Depolama Alanlarının Bioreaktör Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2008-01.01.2009.
9. Arobik Düzenli Depolama Yönteminin Ülkemiz Şartlarındaki Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Ve İşletme Esaslarının Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2008-01.01.2009.
10. Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı Projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2000-01.01.2001.
Üyelikler
NKU ÇMF Çevre Müh. Bölümü Staj Komisyonu, Yönetim Kurulu Üyesi.
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Üye.
• Katı Atık Türk Milli Komitesi, Üye.